Monday , December 17 2018
Home / Featured / ระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้ามของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล

ระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้ามของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล

 

การควบคุมการใช้สารต้องห้าม (Anti-Doping) ระเบียบการควบคุมการใช้สารต้องห้ามของสมาคมฯ (Anti-Doping Regulations of Thailand Volleyball Association) มีดังต่อไปนี้

1. ระเบียบการแพทย์และควบคุมการใช้สารต้องห้ามของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB Medical & Anti-Doping Regulations)
http://www.fivb.org/EN/Medical/AntiDopingProgramme.asp

2. รายชื่อสารต้องห้าม (WADA Prohibited List)
https://www.wada-ama.org/en/medical/antidopingeducation.asp

3. องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency)
http://www.wada-ama.org/

4. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand)
5. การให้ความรู้ (Education) http://www.fivb.org/EN/Medical/AntiDopingEducation.asp

About JACK

Check Also

สมาคมฯ รับมอบเงินรางวัลจากการคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เข้ารับมอบเงินรางวัลจากรัฐบาล โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จากการคว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ซึ่งนับเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ของทีมชาติไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ 3 รายการ ประกอบด้วย กีฬาเอเชียนเกมส์ …