Sunday , January 29 2023
Home / Featured

Featured

Featured posts

เปิดรับสมัครนักกีฬาโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation”

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation” หลักการและเหตุผล       ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเฉพาะระดับเอเชีย และระดับโลกเป็นจำนวนมาก ทุกรุ่นอายุ โดยเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุ 16 ปีเป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติในรุ่นอายุต่าง ๆโดยเฉพาะทีมชาจิชุดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับยุวชนและเยาวชน   วัตถุประสงค์       เพื่อสรรหานักกีฬาที่มี สรีระที่ดี เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ ยุวชน หรือเยาวชน โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาให้ความรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นฝึกซ้อมด้านทักษะ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เป็นการวางพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนานักกีฬาให้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไป   การรับสมัคร นักกีฬาหญิง  กลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป  คลิก—> https://forms.gle/sPRUuf5i9hximz1X6   กลุ่มอายุ 16 ปี ต้องเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 คลิก—>  https://forms.gle/Upf49kVq6oSETdfu5   นักกีฬาชาย  …

Read More »

สมาคมฯ เผยรายชื่อ 12 นักตบยุวชนหญิงลุยศึกเอเชียยู 18

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนหญิง อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระ สุวรรณี เพ็ชรสังหาร : โรงเรียนสุรนารีวิทยา เซตเตอร์ นัฐกฤตา เจือกโว้น : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กนกพร แสงทอง : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา หัวเสา วริศรา สีทาเลิศ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ธัญพร สีโซ่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา กาญจนา ศรีใสแก้ว : โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครินพร บุดดา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา บีหลัง ศศิลักษณ์ หมอกเหมย : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยา รัตนาพร นาบำรุง : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง บอลสั้น …

Read More »

ส.วอลเลย์เผย 18 นักตบเยาวชนหญิงผ่านตัดตัวเตรียมศึกยู 20 เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงที่ผ่านการตัดตัวจากจำนวน 30 คนเหลือเพียง 18 คน โดยมีรายชื่อดังนี้  เซตเตอร์ ศศิประภา มณีวงษ์ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (176) อรกานต์ สิงห์ขันธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (172) ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172) หัวเสา  ดลพร สินโพธิ์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (174) อัมพา สนสุรัตน์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (173) ภิญญดา โต๊ะพ่อ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (173) ปนัดดา ไชยเพชร : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (176) กันตพร เทพาลุน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา …

Read More »

สมาคมฯ เผย 30 รายชื่อนักตบหญิงยู 20 ผ่านคัดเลือกเตรียมชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คนจากใบสมัครจำนวน 82 ใบโดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระ ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สูง 158 กัลยรัตน์ คำวงษ์ สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 168 ธิดารัตน์ หมื่นพราน สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สูง 165 กนกวรรณ แสงอุทัย สังกัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สูง 160   เซตเตอร์ ศศิประภา มณีวงษ์ สังกัด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สูง 176 อรกานต์ สิงห์ขันธุ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สูง 172 ชลันธร …

Read More »

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ประกาศรับสมัครนักกีฬาหญิงอายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นทีมชาติชุด U-18

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภทหญิงที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติเพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2565 โดยคุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้ามาร่วมคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกตัว นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดังนี้ คุณสมบัตินักกีฬา 1.1 จะต้องเป็นเพศหญิง 1.2 อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2549   วันและสถานที่คัดเลือกตัว 2.1 คัดเลือกตัวช่วงที่ 1 – คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามา โดยพิจารณาจาก ผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ – นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผ่าน www.volleyball.or.th และส่งหนังสือเชิญไปยังต้นสังกัด ผ่านE-mailที่ระบุบไว้เพื่อให้เข้ามาคัดเลือกในช่วงที่ 2 2.2 คัดเลือกตัวช่วงที่ …

Read More »

14สาวไทยเข้าเก็บตัวทีมชาติ หลังเสร็จสิ้นศึกกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

14สาวไทยเข้าเก็บตัวทีมชาติ หลังเสร็จสิ้นศึกกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 วันที่ 21 มีนาคม 2565 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน 16 เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาคาร 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย หลังเสร็จสิ้นภาระกิจการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ที่ จ.ศรีสะเกษ ให้กับต้นสังกัด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมจำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันรายการนานาชาติประจำปี 2565 รายการแรกเริ่มด้วย การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียนาม ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 นักกีฬาทั้ง 14 คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK ตามมาตรการณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และจะเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลปิยะเวท

Read More »

เปิดสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน และประชาชน ข ชาย – หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ระเบียบการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระเบียบการวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ข ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ใบสมัคร แผงรูป ใบส่งรายชื่อ ส.ว.ท.(ว) 0237 เรื่องเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชน ชาย-หญิง ประจำปี 2565 ส.ว.ท.(ว) 0238 เรื่องเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย-หญิง ประจำปี 2565 ใบสมัครสโมสรสมาชิก 2565

Read More »

สมาคมลูกยาง กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

  สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

Read More »

เลขาลูกยางร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 50 ปี สมาคมยิงธนู

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00น. เรืออากาศเอกจักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯ ได้ไปร่วมงานทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ณ สนามยิงธนู การกีฬาแห่งประเทศไทย  

Read More »

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันจัดการแข่งขันมินิวอลเลย์บอล

  เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และผู้อำนวยการสมาคม ฯ พร้อมทีมฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้หารือร่วมกับนายสุรชัย หนูพรหม ประธานจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล และคณะ ถึงแนวทางการจัดการแข่งขันมินิวอลเลย์บอลประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ต้องของดการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า การแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาและเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอล เปิดโอกาสให้เด็กระดับยุวชนทั่วประเทศหันมาสนใจเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอล และมีการจัดการแข่งขันติดต่อกันมา ๓๐ ปีแล้ว จึงต้องมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินของสมาคม ฯ มาดำเนินการจัดการแข่งขัน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ยังคงสนับสนุนบุคคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งจะพยายามหาผู้สนับสนุนมาเพิ่มเติม ซึ่งในเบื้องต้นผู้สนับสนุนเดิมทั้ง molten (มอลเทน)และVOLLY (วอลลี่) …

Read More »