Sunday , February 5 2023
Home / 2022 / November / 16

Daily Archives: 16/11/2022

เปิดรับสมัครนักกีฬาโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation”

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation” หลักการและเหตุผล       ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเฉพาะระดับเอเชีย และระดับโลกเป็นจำนวนมาก ทุกรุ่นอายุ โดยเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุ 16 ปีเป็นต้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติในรุ่นอายุต่าง ๆโดยเฉพาะทีมชาจิชุดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับยุวชนและเยาวชน   วัตถุประสงค์       เพื่อสรรหานักกีฬาที่มี สรีระที่ดี เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ ยุวชน หรือเยาวชน โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาให้ความรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นฝึกซ้อมด้านทักษะ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เป็นการวางพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนานักกีฬาให้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไป   การรับสมัคร นักกีฬาหญิง  กลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป  คลิก—> https://forms.gle/sPRUuf5i9hximz1X6   กลุ่มอายุ 16 ปี ต้องเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 คลิก—>  https://forms.gle/Upf49kVq6oSETdfu5   นักกีฬาชาย  …

Read More »