Monday , June 5 2023
Home / Featured / สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 16 ผ่านคัดตัวรอบสอง

สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 16 ผ่านคัดตัวรอบสอง

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายชื่อดังนี้

เซตเตอร์

ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนสุรนารี (171)

เซราห์ แอนโคมาห์ : โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173)

ธมนวรรณ การไสย : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (160)

ณัฐณิชา แซ่เล้า : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (178)

ตัวรับอิสระ

รวิภา ดวงปา : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (162)

ศิรภัสสร สมัยกลาง : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (158)

บอลสั้น

จินดามณี พรมประดิษฐ์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (174)

กัลยรักษ์ เอี่ยมสอาด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (177)

จันทร์จิรา เพียรการ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (175)

ปานระวี ควรรับส่วน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173)

ไอริน ผ่องกระโทก : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173)

พรพิมล หมื่นราม : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (174)

หัวเสา-บีหลัง

ฐานิตา เอี่ยมละออ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยนาวาส (170)

ตรีทิพ วิบูลย์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (173)

ทักษพร แผนเจริญ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (165)

ทรรศนวรรณ ไพบูลย์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (168)

ชนิดาภา ช่องเจริญ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (171)

อักษรมณี โพธิ์ศรีดี : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (168)

ณัฐชยา ทาแฮ : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (176)

วรัญญา สุวรรณกุฏ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (170)

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเข้ารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 66 เวลา 10.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม 2 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี จะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน

About Usxx

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน