Monday , May 27 2024

Home

นักตบหญิงยู​17เข้าทดสอบรอบสอง ก่อนสมาคมคัดตัวลุยศึกชิงแชมป์โลก

วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าทดสอบทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬาที่เข้าทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยจะคัดให้เหลือเพียง 18 คน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปีชิงแชมป์โลก นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยนักกีฬาที่มีรายชื่อผ่านคัดเลือกรอบสอง จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปีชิงแชมป์โลก จะแข่งขันที่เมืองลิมา ประเทศเปรู​ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2567 โดยทีมชาติไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม บี. ร่วมกับ ตุรกี, จีน …

Read More »

สมาคมลูกยางประกาศชื่อนักตบหนุ่มยู 18 ผ่านคัดตัวรอบสอง

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระ ภัคพงศ์ กว้างนอก : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (175 ซม.) อภิวัฒน์ เกลี้ยงแสนเมือง : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (174 ซม.) บอลเร็ว ธนภัทร นางาม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 (194 ซม.) เกียรติศักดิ์ เสตา : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (188 ซม.) กฤติน ดำจิ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (196 ซม.) ฑีฆายุ ทองธานี : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (197 ซม.) ธนดล ศิลปกร : โรงเรียนสุคิรินวิทยา (196 ซม.) หัวเสา …

Read More »

สมาคมวอลเลย์รับสมัครนักตบสาวยู17คัดตัวลุยศึกชิงแชมป์โลก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปีเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ชิงแชมป์โลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพศหญิง อายุต่ำกว่า 17 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2552 การคัดตัวรอบแรก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะพิจารณาผลงานจากใบสมัครการแข่งขันจากรายการต่าง ๆ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์หลัก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเข้าคัดเลือกรอบสอง โดยจะเป็นการทดสอบความสามารถและทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง …

Read More »

สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบชายยู 18 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้ อัครัช  ดาบสันเทียะ  :  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  (175 ซม.) ภัคพงศ์  กว้างนอก  :  โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม  (175 ซม.) ชานุวัฒน์  พระวงษ์ชา  :  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  (175 ซม.) อภิวัฒน์  เกลี้ยงแสนเมือง  :  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  (174 ซม.) นพพร  สัตย์ซื่อ  :  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  (190 ซม.) ธนภัทร  นางาม  :  โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6  (194 ซม.) เกียรติศักดิ์  เสตา  :  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  (188 ซม.) พัทรภูมิ  …

Read More »

สมาคมลูกยางเปิดรับสมัครนักตบชายยู 18 คัดเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เพศชาย 2.อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะคัดเลือกรอบแรกผ่านใบสมัคร โดยพิจารณาจากผลงานต่าง ๆ และจะประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 14 พฤษภาคม ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 09.00-16.00 น. ณ ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 17 พฤษภาคม ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอง จะต้องเข้ารายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันที่ …

Read More »

สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 18 ผ่านคัดเลือกรอบสอง เก็บตัว 19 เม.ย.

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 18 คน โดยมีรายดังนี้ เซตเตอร์ กนกวรรณ เตียนสิงห์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (169 ซม.) กรกนก ชาบำเหน็จ : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (170 ซม.) ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (172 ซม.) หัวเสา นภัสสร พุ่มนิล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (192 ซม.) วิศรุตา เส็งนา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (178 ซม.) อาทิตยา แก้วนอก : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (179 ซม.) ฐานิตา เอี่ยมละออ …

Read More »

สมาคมวอลเลย์เผยชื่อนักตบหนุ่ม ยู 20 ผ่านคัดเลือกรอบสอง เตรียมเก็บตัว 13 พ.ค.

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 18 คน โดยมีรายดังนี้ เซตเตอร์ ธนบดี พลเสนา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (193 ซม.) ทีปกร วีระวงศ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.) ธนภัทร ขันคำ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (185 ซม.) หัวเสา เฉลิมเดช บุญรอด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (189 ซม.) สรชัช โฉมเฉลา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (193 ซม.) อนันดา กลิ่นหอม : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม …

Read More »

สมาคมวอลเลย์ประกาศรายชื่อนักตบหญิงยู 20 ผ่านคัดรอบสอง เก็บตัว 7 เม.ย.

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล) จำนวน 20 คน โดยมีรายดังนี้ เซตเตอร์ รัชดา ฉอ้อนโฉม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (171 ซม.) ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172 ซม) กนกพร แสงทอง :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (171 ซม.) บอลสั้น พุทธิมล งามนวล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (177 ซม.) ทิพย์สุดา บัวหลาย : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (183 ซม.) ภัทรวดี คำนวน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (175 ซม.) …

Read More »

สมาคมลูกยางเปิดรับสมัครนักตบหญิงยู 18 คัดเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เพศหญิง 2.ต้องมีอาายุตำ่กว่า 18 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะคัดเลือกรอบแรกผ่านใบสมัคร โดยพิจารณาจากผลงานต่าง ๆ และจะประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 มีนาคม ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 5 เมษายน ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอง จะต้องเข้ารายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันที่ …

Read More »

สมาคมวอลเลย์เปิดรับสมัครนักตบชายยู 20 คัดเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เพศชาย 2.ต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะคัดเลือกรอบแรกผ่านใบสมัคร โดยพิจารณาจากผลงานต่าง ๆ และจะประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 5 เมษายน ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสอง จะต้องเข้ารายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันที่ …

Read More »
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.