Sunday , January 29 2023
Home / กิจกรรม (page 10)

กิจกรรม

สมาคมฯ แสดงความยินดีกับผู้ว่า กกท. คนใหม่

บุคลากรสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่า กกท. คนใหม่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด  นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล และนายณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นายมนต์ชัย สุภจิรกุล ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย นางสาวอัจฉราพร คงยศ นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย และนางสาวสุพัตรา ไพโรจน์ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

Read More »

เยาวชนเก็บตัวฝึกซ้อม “โครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ”

เยาวชนระดับมัธยมปลายเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาใน “โครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” โดยนายกสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับด้วยตัวเองพร้อมให้โอวาทเน้นการทำงานเป็นทีม ด้านนักโภชนาการให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นนักกีฬา วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาต้อนรับนักกีฬาใน “โครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้ ในส่วนประเภททีมชายได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-24 พฤศจิกายน 2561 เป็นการเก็บตัวในรุ่นชั้นมัธยมตอนปลายปลาย และประเภททีมหญิงได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2561 นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้กับนักกีฬาที่มาร่วมการเก็บตัวในครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงการได้รับความรู้ของโครงการฯ และเพิ่มความเป็นระเบียบ มีวินัย การดำเนินชีวิตโดยการอยู่ร่วมกันแบบประเภททีม นวรัตน วิทวัสศุกล (พี่จูน) ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการการกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แนะนำโภชนาการการกีฬา ให้กับนักฬาในโครงการฯ ในเรื่องการเสริมสร้าง การเจริญเติบโต รวมไปถึงโภชนาการการกีฬาในแต่ละวันว่าต้องมีการปรับ หรือพัฒนา เพิ่มเติมอย่างไรในเรื่องโภชนาการให้เหมาะสมสำหรับการเป็นนักกีฬาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้ในวันนี้สามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อมจริง ร่วมไปถึงการพัฒนาให้กับตัวเอง …

Read More »

สมาคมฯ แสดงความยินดีกับผู้ว่า กฟภ. คนใหม่

บุคลากรสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนใหม่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดนัย ศรีวัชรเมธากุล ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ปลื้มจิตร์ ถินขาว วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อรอุมา สิทธิรักษ์ กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์  คณะนักกีฬาทีมชาติไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมพงษ์ ปรีเปรม ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าเยี่ยมชมห้องทำงานด้วย

Read More »

สมาคมฯ แสดงความยินดีกับรองผู้ว่า กฟภ. คนใหม่

บุคลากรสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เรืองศักดิ์ ศิริผล ประธานฝ่ายแพทย์ เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดนัย ศรีวัชรเมธากุล ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ปลื้มจิตร์ ถินขาว วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อรอุมา สิทธิรักษ์ กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์  และคณะนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี กับร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง ในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค

Read More »

สมาคมฯร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่วิทยุการบินฯ

บุคลากรสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คนใหม่ วันนี้(6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ ประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และนายปิติ จันทระ รองเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร อดีตผู้ฝึกสอนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ อัจฉราพร คงยศ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายสมนึก รงค์ทอง ที่ได้รับตำแหน่งเป็น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

Read More »

 เชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติ

ชมรมอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติ ขอเรียนเชิญอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ชมรมฯ บริการเพื่อนสมาชิก และร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8:30 – 15:00 น. ณ.ห้องชาลีน่าฮอล ชั้น 1 โรงแรมอัญชาลีน่าแกรนด์ ซ.รามคำแหง 65  ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ กดลิ้งค์ https://goo.gl/forms/e8jQaNWJ93T1QUuj2 หรือสแกน QR Code นี้เพื่อลงทะเบียน ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อประโยชน์ในการเตรียมงาน กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เวลา  08.30 น. – ลงทะเบียน / รับเอกสาร (มีอาหารว่างบริการหน้างาน) –  ต่ออายุสมาชิก / รับสมาชิกใหม่ …

Read More »

ยุวชนร่วมคัดเลือกเข้าโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ห้องประชุม อาคาร 200 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ต้อนรับนักกีฬารุ่นเยาวชนทีมหญิงและทีมชายที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” เพื่อเป็นสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับยุวชนและเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนานักกีฬาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการคัดเลือกนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้จะเน้นนักกีฬาในรุ่นระดับยุวชน ชั้นมัธยมต้นเป็นหลัก เพื่อเป็นการสลับสับเป็นนักกีฬาจากทุกโรงเรียนเพื่อเข้ามาร่วมฝึกทักษะในครั้งนี้ด้วยกัน

Read More »

สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2561

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคม เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนสโมสรสมาชิก สำหรับวาระในที่ประชุมนั้นมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากการพูดคุยเพื่อสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในช่วงที่ผ่าน โดยเฉพาะการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผลการดำเนินงานของผ่านเลขาธิการและกิจกรรมของศูนย์การพัฒนาวอลเลย์บอลสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติแห่งประเทศไทย จากนั้นได้พูดคุยถึงการดำเนินงานของฝ่ายวอลเลย์บอลอาชีพ โดยเฉพาะการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่ 13 ที่จะทำการแข่งขันระหว่างเดือนตุลาคม  – มีนาคม 2562

Read More »

ทรูลงนามความร่วมมือกับสมาคมฯ จัดการแข่งขันไทยแลนด์ ลีก

บริษัท ทรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เรื่องการจัดการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ “ซีพี วอลเลย์บอล ไทยเเลนด์ ลีก” วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการร่วมสนับสนุนการ การจัดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ “ซีพี วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก” เพื่อพัฒนาเเละยกระดับกีฬาวอลเลย์บอล อาชีพในประเทศไทย โดยมี คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และนายธิติ …

Read More »

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเข้าร่วมงาน ThaiBev Sport Pavilion

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรม ThaiBev Sport Pavilion ในงาน Thailand International Sport Expo 2018 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Read More »